แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

การหลงสภาพการบิน (SPATIAL DISORIENTATION)

การหลงสภาพการบิน (SPATIAL DISORIENTATION)

          การหลงสภาพการบิน คือ อาการที่บุคคลนั้นรับรู้ถึงตำแหน่งที่อยู่ท่าทางการทรงตัวในการบิน และการเคลื่อนที่ของอากาศยานที่ตนบังคับอยู่ในลักษณะที่สัมพันธ ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม

          ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมากทั้งนี้ก็ด้วยสาเหตุหนึ่งคือ การนำเอาการควบคุมอัตโนมัติเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจมีการควบคุม ...

แผนที่

แผนที่

          ภารกิจหลักของสถาบันการทำแผนที่ก็คือ การสำรวจเพื่อทำแผนที่พื้นดินภายในประเทศ การสำรวจนี้ได้มีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสต ...

ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์

ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์

          ก๊าซในโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย์ แผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่เป็นคลื่นวิทยุ รังสีความร้อน หรืออินฟราเรด แสงสว่างธรรมดา และรังสีอัลตราไวโอเล ...

การสร้างทางรถไฟ

การสร้างทางรถไฟ

          ทางรถไฟหมายถึงทางที่มีรางเหล็ก ๒  เส้น  วางขนานต่อๆ กัน บนไม้หมอนซึ่งวางตั้งฉากกับราง ไม้หมอนวางอยู่บนชั้นของหินก้อนซึ่งมีขนาดประมาณ ...

พันธุ์ข้าวฟ่าง

พันธุ์ข้าวฟ่าง

          พันธุ์ข้าวฟ่างที่ใช้ปลูกอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายพันธุ์ ผลิตจำหน่ายโดยภาครัฐบาลและภาคเอกชน พันธุ์ข้าวฟ่างที่ใช้อาจแบ่งออกเป็น ๒ ป ...

รหัสตัวอักษรไทยที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์

รหัสตัวอักษรไทยที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์

          ความสำคัญของรหัสที่จะใช้ในระบบคอมพิวเตอร์นั้นมิได้ใช้สำหรับแทนตัวข้อมูล ที่จะให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังใช้แทนคำสั ...