แสดง 1 - 10 จาก 337 รายการ

การประมวลผลแบบทันที-real-time-processing

การประมวลผลแบบทันที (real-time processing)

การประมวลผลแบบทันที (real-time processing) คือ การประมวลผลข้อมูลจากสถานที่จริงจากเวลาและเหตุการณ์จริง โดยปกติแล้วจะทำควบคู่กับแบบ On-line processing (On-line processing ก็คือก...