แสดง 1 - 10 จาก 29 รายการ

สารสนเทศ-หรือ-สารนิเทศ

สารสนเทศ หรือ สารนิเทศ

          สารสนเทศ หรือ สารนิเทศ เป็นศัพท์บัญญัติของคำว่า "Information" ราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้ได้...

โดเมนเนม

โดเมนเนม

ความหมายของ Domain .com กลุ่มธุรกิจการค้า (Commercial) .edu กลุ่มการศึกษา (Education) .gov กลุ่มองค์กรรัฐบาล (Goverment) .mit กลุ่มองค์กรทหาร (Military)...

การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์-(Software-Agent)

การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent)

เมื่อเราเข้าสู่ยุคของการใช้สื่อมัลติมีเดียอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าทางด่วนสารสนเทศ (Information superhighway)แล้ว ปัญหาอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือ การที่มีสาร-สนเทศมากเกินไป (in...

เทคโนโลยี-Semantic-Web

เทคโนโลยี Semantic Web

   ผู้ใช้ และ ผู้พัฒนา Web site หลายๆ คนคงเริ่มคุ้นหูกับคำว่า Semantic Web หรือ Semantic  Technology กันบ้างแล้วนะคะ  แต่ยังคงมีอีกหลายคนที่ไม่คุ้นหู  ไม่รู้จัก  และไม่เข...

regenerierendes

regenerierendes

          Olay Regenerist  Serum was developed for women who are looking for maximum Regenerist effect, and its new advanced formu...

การปฏิวัติทางพันธุกรรม

การปฏิวัติทางพันธุกรรม

          โลกยุคใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ความเข้าใจในด้านพันธุกรรมได้นำไปสู่การปฏิวัติท...