แสดง 1 - 10 จาก 31 รายการ

สารสนเทศ-หรือ-สารนิเทศ

สารสนเทศ หรือ สารนิเทศ

          สารสนเทศ หรือ สารนิเทศ เป็นศัพท์บัญญัติของคำว่า "Information" ราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้ได้...

โดเมนเนม

โดเมนเนม

ความหมายของ Domain .com กลุ่มธุรกิจการค้า (Commercial) .edu กลุ่มการศึกษา (Education) .gov กลุ่มองค์กรรัฐบาล (Goverment) .mit กลุ่มองค์กรทหาร (Military)...

การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์-(Software-Agent)

การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent)

เมื่อเราเข้าสู่ยุคของการใช้สื่อมัลติมีเดียอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าทางด่วนสารสนเทศ (Information superhighway)แล้ว ปัญหาอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือ การที่มีสาร-สนเทศมากเกินไป (in...

regenerierendes

regenerierendes

          Olay Regenerist  Serum was developed for women who are looking for maximum Regenerist effect, and its new advanced formu...

วันสิทธิผู้บริโภคสากล

วันสิทธิผู้บริโภคสากล

วันที่ 15 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดงานวันสิทธิผู้บริโภคสากล การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสากลได้มีการรับรองสิทธิผู้บริโภคไว้โดย สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล (Consumers Internationnal หรือ CI ) ซึ่งมีคว...

เทคโนโลยี-Semantic-Web

เทคโนโลยี Semantic Web

   ผู้ใช้ และ ผู้พัฒนา Web site หลายๆ คนคงเริ่มคุ้นหูกับคำว่า Semantic Web หรือ Semantic  Technology กันบ้างแล้วนะคะ  แต่ยังคงมีอีกหลายคนที่ไม่คุ้นหู  ไม่รู้จัก  และไม่เข...