แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

ประชาธิปไตยครึ่งใบ

ประชาธิปไตยครึ่งใบ

ประชาธิปไตยครึ่งใบ (Semi Democracy) คือ ระบบการปกครองที่เป็นการผสมระหว่างระบบประชาธิปไตยและระบบเผด็จการ กล่าวคือ ในการปกครองแบบนี้มีลักษณะพิเศษโดย ...

นายพล-ออง-ซาน-ผู้นำในการเรียกร้องเอกราชของเมียนมาร์ถูกสังหาร

นายพล ออง ซาน ผู้นำในการเรียกร้องเอกราชของเมียนมาร์ถูกสังหาร

     19 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 นายพล ออง ซาน (Aung San) วีระบุรุษนักปฏิวัติและผู้นำในการเรียกร้องเอกราชของเมียนมาร์ (Myanmar)บิดาข...

การปกครองแบบประชาธิปไตย

การปกครองแบบประชาธิปไตย

          ระบอบประชาธิปไตย ( Democracy ) หมายถึง ระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ ดังนั้นการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยก็คือ รูปการปกครองที...

องค์การรัฐอเมริกัน-(The-Organization-of-American-States-:-OAS)

องค์การรัฐอเมริกัน (The Organization of American States : OAS)

ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง สำนักงานเลขาธิการฯ ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ประเทศสมาชิกปัจจุบัน 35 ประเทศ ประเทศผู้สังเกตการณ์ถาวร 45 ประเทศ และสหภาพยุโรป...