แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

พระจันทร์ยิ้ม

พระจันทร์ยิ้ม

          ปรากฎการณ์ พระจันทร์ยิ้ม หรือ เอิร์ธ ชายน์ (Earth shine) บนท้องฟ้านี้ ส...

นิเสธ

นิเสธ

     นิเสธ มีความหมายพื้นฐานคือผลที่ได้จากการเปลี่ยนค่าความจริงของประโยค ไปเป็นตรงกันข้าม การทำให้เป็นนิเสธคือการดำเนินการสำคัญที่ใช้ในตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ และไวยากรณ์...