แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

UML-(Unified-Modeling-Language)

UML (Unified Modeling Language)

UML ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ Things, Relationships และ Diagrams - ส่วน Things แบ่ง 4 ประเภท คือ Structural things, Behavioral things, Group th...

การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์-(Software-Agent)

การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent)

เมื่อเราเข้าสู่ยุคของการใช้สื่อมัลติมีเดียอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าทางด่วนสารสนเทศ (Information superhighway)แล้ว ปัญหาอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือ การที่มีสาร-สนเทศมากเกินไป (in...

Mos-Def-(มอส-เดฟ)-

Mos Def (มอส เดฟ)

ชื่ออื่นๆ :  เบเซ่  วันเกิด :  1973-12-11   ที่เกิด :  บรู๊คลินท์,นิวยอร์ค   เมืองที่เกิด :  United States  ส่วนสูง :&nb...

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ-(Information-Superhighway)

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

          ขณะนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นเขตแดนบุกเบิกของคริสต์  ศตวรรษที่ ๒๑ เราจะพบว่า ประกอ...

David-Bowie-(เดวิด-โบวี่)

David Bowie (เดวิด โบวี่)

:: ประวัติย่อ ::     เดวิด โบวี่ เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักแสดงเพลงป๊อปที่มีชื่อเสียง เมื่อเกิดเขาใช้ชื่อ เดวิด โจนส์ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโบวี่ ในปี 60 เพื่อหลีกเลี่ยงความส...