แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

          คอมพิวเตอร์ (computer) เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อสังคมของมนุษย์เราในปัจจุบัน แทบทุกวงการ ล้วนนำคอมพิวเตอร์เข้า ไปเกี่ยวข้องกับการใช้งาน จนกล่าว...

ส่วนควบคุมกลาง

ส่วนควบคุมกลาง

          ส่วนควบคุมกลางหรือซีพียู (central processingunit; CPU) ของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนใหญ่ๆ๓ ส่วน คือ ส่วนคำนวณ ส่วนควบคุม และส่วนความจำแต่บา...