แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

Awesome-หรือ-Awful

Awesome หรือ Awful

คำว่า awesome กับ awful ถึงจะออกเสียงว่า ออ เหมือนกัน แต่ awful ไม่ได้มีรากมาจากคำว่า awe เช่นกับคำว่า awesome คำว่า aweso...