แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ลักษณะของตารางความสัมพันธ์

ลักษณะของตารางความสัมพันธ์

ลักษณะของตารางความสัมพันธ์สัมพันธ์หนึ่งๆ           การเรียงลำดับของทูเปิลในตารางความสัมพันธ์หนึ่งๆ :  ตารางความสัมพันธ์ตามนิย...

โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานของแบบจำลอง

โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานของแบบจำลอง

ข้อจำกัดของความสัมพันธ์          ข้อจำกัดของความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูกแบบทิศทางเดียวนี้ จะแทนความสัมพันธ์แบบ ๑ ต่อมากเท่านั้น สำหรับ...

แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์-(Relational-Data-Model)

แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model)

          เป็นแบบจำลองข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูงสุด เสนอขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยนายเท็ด  คอดด์ มีโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานแบบเดียวกันเท่านั้นและเป็นแ...

การแสดงผลตัวอักษรไทยบนจอภาพ

การแสดงผลตัวอักษรไทยบนจอภาพ

          ภาพหรือตัวอักษรที่ปรากฏบนจอภาพอาศัยหลักการสร้างจุดเล็กๆ เรียงกัน โดยแต่ละจุดเล็กๆ นี้เรียกว่าพิกเซล (pixel-picture element) ความละเอียดของการแ...