แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

Be-the-best-เป็นในสิ่งที่ดีที่สุด

Be the best เป็นในสิ่งที่ดีที่สุด

การที่ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ มันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ ที่จะเปิดโอกาสสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ใหม่ ๆ และต้องรักษาระยะการเดินให้ทันไปกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   การเรียนสิ่งใหม่ ...