แสดง 26981 - 26,990 จาก 27,010 รายการ

การฝึกลูกช้าง

การฝึกลูกช้าง

         ลูกช้างที่สมบูรณ์เมื่อมีอายุประมาณ  ๔-๕ ขวบจะมีร่างกายใหญ่โตพอที่จะฝึกให้ทำงานต่างๆได้ประกอบกับเป็นระยะเวลาที่ลูกช้างหย่านมแล ...

การตกลูก

การตกลูก

         ช้างพังหรือช้างตัวเมียที่สมบูรณ์จะมีลูกได้เมื่อมีอายุระหว่าง๑๕-๕๐ปีในประเทศพม่ามีผู้เคยพบช้างพังซึ่งมีอายุเพียง ๙ ปี๑เดือน& ...

ขบวนการหายใจภายในเซลล์

ขบวนการหายใจภายในเซลล์

          สิ่งที่มีชีวิตชั้นสูงทั้งพืชและสัตว์ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานในการดำรงชีพในอัตราที่สูงมาก สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จึงมีการหา ...

การนำก๊าซหายใจเข้าไปสันดาปกับอาหารภายในเซลล์ของสิ่งทีชิวิต

การนำก๊าซหายใจเข้าไปสันดาปกับอาหารภายในเซลล์ของสิ่งทีชิวิต

          พืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำ ออกซิเจนสามารถซึมผ่านเข้าสู่เซลล์ได้โดยตรง แต่ในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมีเม็ดเลือดแดงคอยทำ ...

พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๕

พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๕

         สมัยรัชกาลที่๕เป็นสมัยที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากมาย ตั้งแต่มีการขยายตัวของกรุงเทพฯ ไปทางด้านทิศเหนือพร้อมทั้งตัดถนนหนทางไปเช ...

เรือนไทยภาคกลาง

เรือนไทยภาคกลาง

        เรือนไทยภาคกลางเป็นเรือนไทยที่สร้างขึ้นในภาคกลางของประเทศไทยมีลักษณะแบบแผนของแต่ละหลังที่แน่นอนและคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่มีอายุประมาณ ๑๐๐-๑๕๐& ...

อวัยวะหายใจของสัตว์บก

อวัยวะหายใจของสัตว์บก

          สัตว์บกที่มีกระดูกสันหลังขณะที่ยังเป็นตัวอ่อนเติบโตอยู่ในไข่หรือในครรภ์มารดานั้น มีน้ำเหลวห่อหุ้มตัวอยู่กันความกระทบกระเทือนและมีช ...

อวัยวะหายใจของสัตว์น้ำ

อวัยวะหายใจของสัตว์น้ำ

         สัตว์เซลล์เดียวไม่มีอวัยวะพิเศษที่ใช้หายใจเพราะออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำสามารถซึมผ่านผิวของเซลล์เข้าสู่เซลล์ได้โดยตรง สัตว์ชั้นต่ำหลายเ ...

พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๔

พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๔

         ในสมัยรัชกาลที่  ๔  มีการสร้างพระราชวังขึ้นหลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งนี้เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเก ...

เรือนพื้นบ้าน

เรือนพื้นบ้าน

          เรือนพื้นบ้านเป็นเรือนที่สร้างขึ้นในชนบทและเขตใกล้ชุมชนซึ่งผู้เป็นเจ้าของมีอาชีพเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และประมงเช่นชา ...