แสดง 26971 - 26,980 จาก 27,010 รายการ

อวัยวะขับถ่ายของสัตว์

อวัยวะขับถ่ายของสัตว์

         ร่างกายของสัตว์จำเป็นจะต้องมีอวัยวะทำหน้าที่กำจัดของเสีย ซึ่งเกิดจากเมตาโบลิซึมของเซลล์รวมทั้งเกลือแร่ต่างๆ ที่มีในร่างกายมากเกินต้ ...

วัชพืช

วัชพืช

         คำว่าวัชพืช มาจากวัชหรือวัชชะแปลว่า"สิ่งที่ควรละทิ้ง"ซึ่งเมื่อรวมกับคำว่าพืชเป็นวัชพืชจึงมีความหมายว่า"พืชที่ควรละทิ้ง"& ...

สมดุลของของเหลวในร่างกายสัตว์

สมดุลของของเหลวในร่างกายสัตว์

         ในสัตว์ชั้นสูงขณะที่กินอาหารเข้าไปใหม่ๆนั้น อาหารที่ถูกย่อยแล้วจะถูกดูดซึมจากลำไส้เล็กเข้าสู่ตาข่ายเส้นเลือดดำ และท่อน้ำเหลืองรอบๆ ...

โรคของช้าง

โรคของช้าง

         แม้ว่าช้างจะมีรูปร่างใหญ่โตแต่ก็อาจเป็นโรคได้เช่นเดียวกับสัตว์อื่นช้างที่ถูกกักขังและอยู่ใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงอื่นๆมีโอกาสติดโรคจากสัตว์เลี้ย ...

สมดุลของของเหลวในพืช

สมดุลของของเหลวในพืช

          พวกสาหร่ายทะเลซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำที่ยังไม่มีระบบการนำน้ำและนำอาหารและไม่มีอวัยวะสำหรับสะสมอาหารได้เหมือนกับพืชชั้นสูง แม้ ...

ช้างเผือก

ช้างเผือก

         คำว่าช้างเผือกเป็นคำสามัญที่คนทั่วไปเรียกช้างซึ่งมีผิวหนังเป็นสีชมพูแกมเทาอันเป็นสีที่ผิดแปลกไปจากสีของผิวหนังช้างธรรมดา(ปก ...

ลักษณะของช้างดี

ลักษณะของช้างดี

         ช้างก็เหมือนมนุษย์ย่อมมีลักษณะที่มองดูสวยงามหรือไม่สวยงาม          ช้างที่มีลักษณ ...

การตกมันของช้าง

การตกมันของช้าง

         โดยปกติช้างที่มีร่างกายสมบูรณ์และมีอายุอยู่ในเกณฑ์ผสมพันธุ์ได้สามารถตกมันได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นช้างตัวผู้หรือตัวเมียดังนั้นอายุของช้างที่อยู่ ...

ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย

ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย

         มีหลักฐานสนับสนุนอยู่หลายประการให้นักชีววิทยาเชื่อว่าสิ่งที่มีชีวิตเริ่มแรกที่เกิดขึ้นมาบนพื้นโลกนั้นเป็นชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล เมื่อพ ...

กำลังงานของช้าง

กำลังงานของช้าง

         ช้างเริ่มทำงานช้างจะเริ่มทำงานได้เต็มที่เมื่อมีอายุประมาณ๒๕ปีและเมื่ออายุประมาณ๕๐ปีช้างจะมีกำลังถอยลงและจะทำงานเบาๆเช่นลากไม้เล็กๆหร ...