แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม

          ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรมแบบนี้ ได้แก่ สมอลล์ทอล์ก (Smalltalk)  ซีพลัสพลัส (C++) จาวา (Java)  เป็นต้น  แนวความคิดในการเขียนโป...

Nokia-6080

Nokia 6080

  ข้อมูลทั่วไป Nokia 6080 - Designed to be Desired ...

UML-(Unified-Modeling-Language)

UML (Unified Modeling Language)

UML ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ Things, Relationships และ Diagrams - ส่วน Things แบ่ง 4 ประเภท คือ Structural things, Behavioral things, Group th...

แอนดรอยด์-(ระบบปฏิบัติการ)

แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการ)

ผู้พัฒนา  กูเกิล, โอเพ่นแฮนด์เซตอัลไลแอนซ์, แอนดรอยด์ โอเพ่นซอร์ซเซอร์วิสสถานะ  พัฒนารูปแบบ ฟรี และ โอเพนซอร์สวันที่เปิดตัว  21 ตุลาคม พ.ศ. 2...

กาแฟแพงที่สุดในโลก

กาแฟแพงที่สุดในโลก

กาแฟ แพงที่สุดในโลก ( Most expensive coffee )           Kopi Luwak โคปิ ลูแว็ค เป็นกาแฟโรบัสต้าชนิดหนึ่ง และเป็...

สปายแวร์-(spyware)

สปายแวร์ (spyware)

          ปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตนี้เป็นที่นิยมและแพร่หลายมากขึ้น อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นแหล่งโฆษณาสินค้าและบริการแหล่งใหญ่ และผลที่ตามมาอีกประการ...