แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ความหมายของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

ความหมายของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

          การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ คือ การปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช ทดแทนการปลูกพืชในดินที่เราใช้ใน...

K-OTIC-:-เคโอติก

K-OTIC : เคโอติก

          กลุ่มเด็กหนุ่ม 5 คนต่างที่มาต่างสัญชาติ : ไทย2 : ญี่ปุ่น2: เกาหลี 1 รวมตัวกันในชื่อที่พวกเขาภูมิใจเสนอว่า K- OTIC 1 ในกลุ่มศิลปินจากค่าย KAMIKAZ...

k-otic

k-otic

ชื่อจริง : วิศว ไทยานนท์...