แสดง 1 - 10 จาก 21757 รายการ

บริการบนอินเทอร์เน็ต

บริการบนอินเทอร์เน็ต

          การใช้หลักการแบบไคแอนต์-เซิร์ฟเวอร์ทำให้อินเทอร์เน็ตมีการให้บริการต่างๆมากมายผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการเหล่านี้จากระยะไกลได้ เครือข่ายอินเท...

การปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก

การปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก

          การปลูกสร้างสวนป่าไม้สักในประเทศไทยได้เริ่มทดลองครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๔๙ ในท้องที่ป่าแม่ปาน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยนำวิธีการปลูกสร้าง...

ผ้าไทย

ผ้าไทย

          ผ้าที่คนไทยเราใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มนั้นจะค้นคิดประดิษฐ์ได้สำเร็จตั้งแต่เมื่อไรนั้น ไม่มีหลักฐานแน่นอนเด่นชัด ทราบแต่ว่าคนไทยเรารู้จักนำเอาฝ้าย ปอ...

-ระบบข่าวสารเวิลด์ไวด์เว็บ-(WWW)

ระบบข่าวสารเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW)

          ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข่าวสารแบบไฮเปอร์เทกซ์บนเครือข่าย ส่วนของไฮเปอร์เทกซ์เป็นเอกสารที่เชื่อมโยงกันได้ทั่วทั้งเครือข่า...

-แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

          เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ขยายกว้างขวางออกไปอย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมจึงต้องพัฒนาให้สามารถรองรับได้อย่าง...

อันตรายจากการแผ่รังสีทั้งในธรรมชาติ-และจากเครื่องกำเนิดรังสี

อันตรายจากการแผ่รังสีทั้งในธรรมชาติ และจากเครื่องกำเนิดรังสี

          รังสีเอกซ์และรังสีอื่นบางอย่าง สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ผลนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของรั...

ฟันปลอม

ฟันปลอม

          ฟันที่ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้แล้ว  จำเป็นจะต้องถอนออกไป เมื่อฟันได้ถูกถอนออกไปแล้ว จะเกิดช่องว่างขึ้น สมควรใส่ฟันเข้าแทนที่ใ...

เวชศาสตร์ชันสูตร

เวชศาสตร์ชันสูตร

          การทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายนั้น มีกลไกต่างๆ สลับซับซ้อนอยู่อย่างมากมาย  มีขบวนการทางชีวเคมีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเป็นอันมาก เมื่อใดที่เก...

ชนิดของสารเคมีในร่างกายที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค

ชนิดของสารเคมีในร่างกายที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค

          เนื่องจากภายในร่างกายประกอบขึ้นด้วยสารเคมีมากมายหลายร้อยหลายพันชนิด สารเคมีบางชนิดก็เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ สารเคมีบางชนิดก็เป็นส่ว...