แสดง 1 - 10 จาก 6165 รายการ

-โปรแกรมในกลุ่ม-Main

โปรแกรมในกลุ่ม Main

1. ไฟล์เมเนเจอร์ (File Manager)           ไฟล์เมเนเจอร์  (File  Manager)  คือโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการไฟล์  ...

ระบบปฏิบัติการดอส

ระบบปฏิบัติการดอส

          ระบบปฏิบัติการดอสเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับไมโครคอมพิวเตอร์  การใช้งานระบบปฏิบัติการดอสนั้น  ผู้ใช้ต้องพิมพ์คำส...

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์--๙๕

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ๙๕

          วินโดวส์  ๙๕  (Windows 95)  จัดเป็นระบบปฏิบัติการอีกประเภทหนึ่ง  ที่ทำงานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  ระบบนี้มีประสิทธิภาพ...

พระราชดำรัส-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา-2543

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2543

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ...