แสดง 1 - 10 จาก 2715 รายการ

ลักษณะเรือนพื้นบ้านชาวประมง(ฝั่งทะเลตะวันตก)

ลักษณะเรือนพื้นบ้านชาวประมง(ฝั่งทะเลตะวันตก)

          เรือนพื้นบ้านชาวประมง (ฝั่งทะเลตะวันตก) เป็นเรือนพื้นบ้านแบบชั่วคราว ชนิดเรือนเครื่องผูก จะใช้วัสดุท้องถิ่นที่หามาได้ง่าย ๆ ในบริเวณใกล...

กองทหารนาวิกโยธินสหรัฐ-จำนวน-3,500-คน-ขึ้นฝั่งเป็นครั้งแรกในช่วงเริ่มต้นสงค

กองทหารนาวิกโยธินสหรัฐ จำนวน 3,500 คน ขึ้นฝั่งเป็นครั้งแรกในช่วงเริ่มต้นสงครามเวียดนาม

     8 มีนาคม พ.ศ. 2508 กองทหารนาวิกโยธินสหรัฐ จำนวน 3,500 คน ขึ้นฝั่งเป็นครั้งแรกในช่วงเริ่มต้นสงครามเวียดนาม โดยตั้งฐานทัพอยู่ใก...

วันป่าไม้โลก

วันป่าไม้โลก

     วันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันป่าไม้โลก (World forestry day) เพื่อให้คนทั่วโลก เล็งเห็นถึงคุณค่า และประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ ที่มีอยู่จำกัด โดยจะมีกิจก...

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อุทยานแห่งชาติเขาเเหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยในท้องที่อำเภอแกลง และอำเภอเมือง จังหวดระยอง ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่งและในท้องทะเล ตลอดจนเกาะต่างๆ ประกอบด...

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

          ในปี 2519 สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือถึงกรมป่าไม้ ความว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชประสงค์สงวนป่าบริเวณตำบลแม่สำ อำเภอศ...

น้ำทะเลเย็นกว่าปกติ-IOD-

น้ำทะเลเย็นกว่าปกติ IOD

     ปรากฏการณ์ Indian Ocean Dipole หรือไอโอดี  เป็นปรากฏการณ์การสลับขั้วของน้ำอุ่นและน้ำเย็นในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปฏิสัมพันธ์ร...

ต้นมังคะ-มีชื่อเรียกวิทยาศาสตร์ว่าอะไร

ต้นมังคะ มีชื่อเรียกวิทยาศาสตร์ว่าอะไร

ต้นมังคะ เรียกอีกอย่างว่า ต้นอัมพวา พบได้ใน จ สมุดสงคราม ผิวของผลมีลักษณะขรุขระคล้ายกับผิวหนังจำพวกคางคกผลสีเหลือง เส้นกลางใบอยู่ชิดขอบใบด้านใดด้านหนึ่ง ออกใบเป็นคู่ ดอกมีสีขาวเมื่อออกดอกตูมจะมีลักษณ...

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

          ป่าชายเลน เป็นกลุ่มของสังคมพืช ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไม่ผลัดใบ มีลักษณะทางเสรีวิทยาและการปรับตัวทางโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันและการ...