แสดง 1 - 10 จาก 4383 รายการ

การทำไม้

การทำไม้

          ประเทศไทยมีป่าไม้มาก ประมาณหนึ่งในสามของเนื้อที่ประเทศเป็นป่าไม้  ต้นไม้ชอบขึ้นบนภูเขา  ป่าไม้ส่วนใหญ่จึงอยู่ทางภาคเหนือ  ภาคตะ...

การชักลากไม้ด้วยรถแทรกเตอร์

การชักลากไม้ด้วยรถแทรกเตอร์

          ปัจจุบันนี้ได้มีผู้นำรถแทรกเตอร์หลายชนิดเข้ามาใช้ในการชักลากไม้ในประเทศไทย ซึ่งพอจะแบ่งแยกออกได้เป็น ๓ ประเภท คือรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ...

รัชกาลที่-6-พระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือ

รัชกาลที่ 6 พระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือ

     16 กันยายน 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือ ตาม...

รัสปูติน-

รัสปูติน

         ในสมัยของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ( ร่วมสมัยกับรัชกาลที่ 5 ของไทย ) รัสเซียประสบปัญหาความยุ่งยากเป็นอันมาก เพราะต้องเข้า...

ไม้และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้

ไม้และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้

          ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักนำเอาโลหะมาใช้ทำเครื่องใช้ต่างๆ นั้น มนุษย์ได้รู้จักนำเอาไม้มาใช้ทำสิ่งของ ต่างๆ ก่อน โดยเริ่มจากการรู้จักใช้ท่อนไม้เป็นอาวุ...

การใช้สารเคมีบางประเภท

การใช้สารเคมีบางประเภท

          เราทราบว่ามีฮอร์โมนบางชนิดควบคุมการออกดอกของไม้ผลหลายชนิดได้ ฉะนั้น ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมปริมาณฮอร์โมนดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ต้องการ ก็จะสามา...

ลูกล้อ

ลูกล้อ

          การลากล้อเข็นน้ำหนักไปกับพื้นต้องออกแรงมาก เพื่อสู้กับความฝืดที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำหนักกับพื้น เมื่อใช้ท่อนไม้กลมหนุนให้น้ำหนักกลิ้งไปบนนั้นจะช่ว...