แสดง 1 - 10 จาก 1097 รายการ

ประโยชน์ในผลมะยมว่ามีแร่ธาตุและวินตามินใดบ้าง

ประโยชน์ในผลมะยมว่ามีแร่ธาตุและวินตามินใดบ้าง

ประโยชน์ การปรุงยาจะใช้มะยมตัวผู้ จะดีกว่ามะยมตัวเมีย รากปรุงเป็นยาแก้โรคผิวหนัง แก้เม็ดผื่นคัน ราก แก้ไข้ รักษาโรคผิวหนัง น้ำเหลืองเสีย ผื่นคัน ใบ ต้มน้ำอาบแก้คัน แก้ไข้เหือดหัด อีสุกอีใส เข้ายาเขียว...

ไข้สุกใส

ไข้สุกใส

     เกิดจากเชื้อ varicella zoster virus ทำให้เกิดผื่นลักษณะพุพองที่ผิวหนัง และเยื่อบุ mucous membrance น้ำมูก และน้ำจากตุ่มพองจะมีเชื้อจำนวนมากสามารถติดผู้อื่นได้  ...

โรคหัดเยอรมัน-(Rubella)

โรคหัดเยอรมัน (Rubella)

          โรคหัดเยอรมัน (Rubella) เป็นโรคไข้ออกผื่นชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอาการไม่รุนแรงในเด็กแต่เป็นโรคที่มีความสำคัญ เพราะถ้าสตรีมีครรภ์เป็นโรค...

ไข้ออกผื่น

ไข้ออกผื่น

          ไข้ออกผื่น (Exanthematous Fever) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็ก มักเ...