แสดง 1 - 10 จาก 26 รายการ

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ ส่วนมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน...

โอวาทปาฏิโมกข์

โอวาทปาฏิโมกข์

          โอวาทปาติโมกข์ หรือ โอวาท ๓ คือ หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา เรียกว่า เป็นคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก...

แปรงฟันบอกนิสัย

แปรงฟันบอกนิสัย

1. ถ้าคุณแปรงฟันแล้วชอบมองดูเพดาน มองดูผนัง คุณเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง หากมีคนรักคุณชอบให้คนรักแก้ไขปัญหาให้ทั้งๆ ที่คุณแก้ไขเองได้ 2. ถ้าคุณแปรงฟันแล้วชอบมองซ้ายมองขวา คุณเป...

อุปสมบท

อุปสมบท

     อุปสมบท แปลว่า การเข้าถึง คือการบวช เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา หมายถึงการบวชเป็นภิกษุและภิกษุณี เรียกเต็มว่า ...

วันมาฆบูชา-

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา   ตรงกับวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓             "มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า"มาฆบ...

ธงจระเข้ที่ปักไว้หน้าวัดมีความหมายว่าอย่างไร

ธงจระเข้ที่ปักไว้หน้าวัดมีความหมายว่าอย่างไร

          ธงจระเข้นี้ทำขึ้นตามคติความเชื่อเป็นหลายนัยด้วยกัน คือ ๑.  สมัยโบราณนิยมแห่ผ้ากฐินไปทอดตามวัดต่าง ๆ โดยอาศัยเรือเป็นสำคัญ การเดินท...

มารยาทในการยืน

มารยาทในการยืน

          การยืนโดยคำนึงถึงมารยาทจัดเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้               ...

ประเพณีผูกเสี่ยว

ประเพณีผูกเสี่ยว

เนื่องจากคนอีสานมีการคบกันอยู่สองระดับ คือ คบกันเป็นเพื่อนฝูงระดับธรรมดาทั่วไป เรียกว่า "เป็นหมู่กัน" และถ้าคบกันในระดับที่สนิทแนบแน่นเป็นพิเศษ มีความรักผูกพันจนถึ...

พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน

          ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข และเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญในรอบปีหนึ่งๆ  จึงมีความหมายและความสำคัญแก่สังคมไ...