แสดง 1 - 10 จาก 23 รายการ

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ ส่วนมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน...

โอวาทปาฏิโมกข์

โอวาทปาฏิโมกข์

          โอวาทปาติโมกข์ หรือ โอวาท ๓ คือ หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา เรียกว่า เป็นคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก...

แปรงฟันบอกนิสัย

แปรงฟันบอกนิสัย

1. ถ้าคุณแปรงฟันแล้วชอบมองดูเพดาน มองดูผนัง คุณเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง หากมีคนรักคุณชอบให้คนรักแก้ไขปัญหาให้ทั้งๆ ที่คุณแก้ไขเองได้ 2. ถ้าคุณแปรงฟันแล้วชอบมองซ้ายมองขวา คุณเป...

อุปสมบท

อุปสมบท

     อุปสมบท แปลว่า การเข้าถึง คือการบวช เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา หมายถึงการบวชเป็นภิกษุและภิกษุณี เรียกเต็มว่า ...

วันมาฆบูชา-

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา   ตรงกับวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓             "มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า...

มารยาทในการยืน

มารยาทในการยืน

          การยืนโดยคำนึงถึงมารยาทจัดเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้              &nbs...

ประเพณีผูกเสี่ยว

ประเพณีผูกเสี่ยว

เนื่องจากคนอีสานมีการคบกันอยู่สองระดับ คือ คบกันเป็นเพื่อนฝูงระดับธรรมดาทั่วไป เรียกว่า "เป็นหมู่กัน" และถ้าคบกันในระดับที่สนิทแนบแน่นเป็นพิเศษ มีความรักผูกพันจน...

วันรพี

วันรพี

          "วันรพี" (7 สิงหาคมของทุกปี) เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้ร...

พระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก

          ศาสนาทุกศาสนา ย่อมมีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน พระไตรปิฎก หรือที่เรียกในภาษาบาลีว่า ติปิฎกหรือเตปิฎกนั้น เป็นคัมภีร์หรือตำราท...