แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

โลหะผสมทองแดง

โลหะผสมทองแดง

          โลหะที่ผสมทองแดง (copper base alloys) เป็นโลหะหลัก  และเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วคือ ทองเหลือง(brass) และทองสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ก็มีโลหะผสมทองแ ...

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

          เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบพระนักษัตร คือ  ๖๐  พรรษา  ...