แสดง 1 - 10 จาก 20 รายการ

วันสันติภาพไทย

วันสันติภาพไทย

     16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในรัชกาลที่ 8 ได้ออก ประกาศสันติภา...

ทวี-บุณยเกตุ-

ทวี บุณยเกตุ

ประวัติ นายทวี บุณยเกตุ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๗ เวลา ๑๓.๒๐ น. ที่จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของพระยารณชัยชาญยุทธ์ (ถนอม บุ...

กีฬาฟันดาบ

กีฬาฟันดาบ

ประวัติฟันดาบ           ดาบเป็นอาวุธสมัยโบราณที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ และใช้ในชีวิตประจำวัน ในสมัยปัจจุบันก็ยังใ...

ปรีดี-พนมยงค์-

ปรีดี พนมยงค์

ประวัติ นายปรีดี พนมยงค์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๔๓ ที่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายเ...

ไชยวัฒน์-สินสุวงศ์

ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์

      ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นคนร่วมรุ่นเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 2516 เป็นผู้ก่อตั้งพรรคพลังธรรม และดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคใ...