แสดง 1 - 10 จาก 26 รายการ

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากเชื้อเพลิง

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากเชื้อเพลิง

          ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างแก่พืชและสัตว์  สัตว์กินพืชและกินสัตว์ด้วยกันเป็นอาหาร สัตว์ได้รับพลังงานโดยตรงจากดวงอาทิตย์ จากพืช แ ...

คุณสมบัติของรังสีเอกซ์

คุณสมบัติของรังสีเอกซ์

            ๑. เดินทางเป็นเส้นตรง ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงสว่างธรรมดา คือ ๑๘๖,๐๐๐ ไมล์ต่อวินาที หรือ ๓ x ๑๐๑๐ เซนติเมตรต่อวิน ...

ปะการัง

ปะการัง

          ปะการัง เป็นสัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ในโครงสร้างหินปูน มีลักษณะการดำรงชีพ ๒ แบบ คือ อยู่ตัวเดียว หรืออยู่ร่วมกันเ ...

ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์

ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์

          ก๊าซในโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย์ แผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่เป็นคลื่นวิทยุ รังสีความร้อน หรืออินฟราเรด แสงสว่างธรรมดา และรังสีอัลตราไวโอเล ...

พนักงานเห่เรือพระราชพิธี

พนักงานเห่เรือพระราชพิธี

           ปัจจุบันพนักงานต้นเสียงเห่เรือพระราชพิธีที่มีคุณสมบัติพร้อม ทั้งด้านน้ำเสียงที่กังวานไพเราะมีพลัง สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างชัดเจนถ ...