แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

          การดำเนินงานสาธารณสุขในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมา แม้ว่าจะสามารถลดอัตราป่วยและตายของประชากรต่ำลงกว่าที่เป็นมาในอดีต แต่การบริการสาธารณสุขยังไม่ครอบคล ...

นิติเวชศาสตร์

นิติเวชศาสตร์

          นิติเวชศาสตร์ในประเทศไทย           วิชานิติเวชวิทยา  มีสอนครั้งแรกในหลั ...