แสดง 1 - 10 จาก 3030 รายการ

ทำไมรัฐบาลให้รักษาฟรีแต่ทำไมไม่เปิดบริการตรวจคนไข้โดยแพทย์และทีมสุขภาพของร.

ทำไมรัฐบาลให้รักษาฟรีแต่ทำไมไม่เปิดบริการตรวจคนไข้โดยแพทย์และทีมสุขภาพของร.พ.ประจำพื้นที่มาตรวจให้ที่สถานีอนามัยใกล้บ้านทุกเช้าจะลดความแออัดที่ร.พ.ได้

ตามแนวทาง ขององค์การสหประชาชาติ ที่ต้องการให้ทุกคนในโลกได้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าในปี ค ศ 2000 หรือ ตรงกับ พ ศ 2543 ซึ่งผ่านมาตั้ง 8 ปีแล้ว nbsp มีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัดเพื่อประเมินสุขภาพดีถ้วนหน้า มีตัวชี...

วิวัฒนาการที่สำคัญอันก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่วงการแพทย์การสาธารณสุขใน

วิวัฒนาการที่สำคัญอันก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่วงการแพทย์การสาธารณสุขในปัจจุบัน

การผลิตยาตำราหลวง          โดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะให้มียาดีและจำหน่ายในราคาถูกให้ราษฎรได้ใช้ท...

หากประสงค์จะขอรับทุนจากกรมสุขภาพจิต-เพื่อไปฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

หากประสงค์จะขอรับทุนจากกรมสุขภาพจิต เพื่อไปฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

          ไม่ทราบว่า  แพทย์นอกสังกัดกรมสุขภาพจิต หากประสงค์จะขอรับทุนจากกรมสุขภาพจิต เพื่อไปฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ หรือจิตเวชศาสตร์เด็...

แรกมีอนามัยในเมืองไทย

แรกมีอนามัยในเมืองไทย

เรื่องอนามัย มีเรื่องเกร็ดที่ฉันได้รู้เห็นในสมัยเมื่อมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและการป้องกันความไข้เจ็บมาแต่ก่อนหลายเรื่อง แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในการไม่ปรากฏจ...