แสดง 1 - 10 จาก 1388 รายการ

ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

สัญลักษณ์ รูปธงสามชาย หมายถึงธวแห่งชัยชนะสงคราม เดิผู้ครองนครได้เลือกภูมิประเทศเพื่อตั้งเป็นเมือง พบว่าตรงจังหวัดนี้มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ทำเลเหมาะแก่การสู้รบป้องกันตัว จึงตั้งเมืองขึ้นและให้ส...

การทำแผนที่ตามพระราชดำริ

การทำแผนที่ตามพระราชดำริ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กรมแผนที่ทหารจัดทำแผนที่ชนิดต่างๆ เพื่อที่จะได้ทรงนำไปใช้ในการพิจารณาแหล่งน้ำธรรมชาติ  หรือจัดพ...

ทุ่งดอกกระเจียวบานเปิดเดือนใดของทุกปี

ทุ่งดอกกระเจียวบานเปิดเดือนใดของทุกปี

งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2550  วันที่ 11 พ.ค 2550 - 31 ส.ค. 2550    ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2550  สถานที่ อุทยานแ...