แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ประโยชน์ของข้าว

ประโยชน์ของข้าว

          ข้าวซึ่งแบ่งออกเป็นข้าวเหนียวและข้าวเจ้านั้น  นอกจากจะใช้บริโภคเป็นอาหารหลักประจำวันของประชาชนแล้ว ยังใช้ทำเป็นของหวานชนิดต่าง ๆ ทำเป็นแป้งข ...

คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

          แม้ว่าคนไทยสมัยโบราณจะไม่รู้จักอาหารหลัก ๕ หมู่ก็ตาม แต่อาหารที่รับประทานสืบทอดกันมาก็มีคุณค่าต่างๆ ครบถ้วน เป็นอาหารที่รับประทานบ ...