แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การเขียนจดหมายสมัครงาน-และ-Resume

การเขียนจดหมายสมัครงาน และ Resume

          จดหมายสมัครงาน และ Resume นั้นเป็นเอกสารที่เราต้องใช้ หรือ ต้องเตรียมให้กับบริษัทที่เราสนใจเข้าไปสมัครงาน ซึ...

หุ่นไทย

หุ่นไทย

          สมัยอยุธยา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงการเล่นหุ่นในประเทศไทย คือ จดหมายเหตุของบาทหลวงตาชาร์ด ราชทูตของ...