แสดง 1 - 10 จาก 7673 รายการ

ผิวโค้ง-(Surface)

ผิวโค้ง (Surface)

          เมื่อเรามองดูสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น เครื่องใช้และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  หรือของที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เช่น ผลไม้ ร่างกายของมนุษ...

จุด-เส้น-และผิวโค้ง

จุด เส้น และผิวโค้ง

          เรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะแสดงถึงผลของการที่จุดเคลื่อนที่  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วได้เส้นโค้ง และการที่เส้นเคลื่อนที่ไปแล้วได้ผิวโค้ง...

เส้นโค้งระบบสามมิติ

เส้นโค้งระบบสามมิติ

          เส้นโค้งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเป็นเส้นโค้งอยู่บนพื้นระนาบ อันที่จริงแล้วเราพบเส้นโค้งในระบบสามมิติเป็นส่วนใหญ่เมื่อเรานั่งรถผ่านบริเวณที่เป็นภูเขา...

พื้นที่ผิวของรูปทรงที่เกิดจากการหมุน

พื้นที่ผิวของรูปทรงที่เกิดจากการหมุน

         ถ้าเราหมุนแผ่นวงกลมรอบเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นหนึ่ง ก็จะได้รูปทรงกลม ซึ่งจุดทุกจุดบนทรงกลมจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากันหมด พื้นที่ผิว...

พาราโบลา-(Parabola)

พาราโบลา (Parabola)

          เมื่อเราขว้างวัตถุขึ้นไปในอากาศ จะสังเกตได้ว่าเส้นทางของวัตถุที่เคลื่อนไปนั้นจะเป็นเส้นโค้ง ทั้งนี้เพราะวัตถุนั้นถูกโลกดึงดูดลงมา ...

อาการแบบนี้ท้องหรือเปล่าคะ

อาการแบบนี้ท้องหรือเปล่าคะ

คือเมื่อวันที่ 16 ที่ผ่านมาได้ ซื้อที่ตรวจการตั้งครรภ์มาทดสอบดู ผลที่ออกมาคือ มีเส้นตรงตัวอัษร C ที่บ่งบอกว่าไม่ท้องขึ้น เป็นสีชมพูเข้ม และ อีกเส้นนึงคื่อ T ที่บงบอกว่า ท้อง ขึ้นเป็นเส้นบางๆ จางๆ จนเก...

ดูแลผมดัดยังไงไม่ให้เสียทรง

ดูแลผมดัดยังไงไม่ให้เสียทรง

การดัดผม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเส้นผม เปลี่ยนทั้งรูปร่างหน้าตาปลี่ยนโครงสร้างเส้นผมอย่างถาวร ทำให้เกิดการโค้งงอเพื่อความสวยงามชนิดถาวร สาเหตุก็เป็นเพรา...

วงรี-(ellipse)

วงรี (ellipse)

          วงรี (ellipse) เป็นเส้นโค้งซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับวงกลมแต่มีจุดคงที่ 2 จุด เรียกว่า จุดโฟกัสของวงรี...

ไฮเพอร์โบลา-(Hyperbola)

ไฮเพอร์โบลา (Hyperbola)

          มีจุดคงที่หรือจุดโฟกัสสองจุดเช่นเดียวกับวงรี ถ้าเราให้จุดๆ หนึ่งเคลื่อนที่ไป โดยมีผลต่างของระยะทางระหว่างจุดที่เคลื่อนที่และจุดคงที่...