แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

เว็บไซต์แรกของโลกคือเว็บอะไร

เว็บไซต์แรกของโลกคือเว็บอะไร

ทุกวันนี้เว็บไซต์ใน Internet มีมากมายมหาศาล ทั้งเว็บเล็ก เว็บใหญ่ เว็บดัง แต่ทราบไหมครับว่า เว็บไซต์แรกที่กำเนิดขึ้นบนโลกของเราคือเว็บอะไร และสร้างโดยใคร วันนี้ผมจะมาเฉลยให้ทุกคนไทยทราบกัน...

website-แรกของโลก

website แรกของโลก

เว็บไซต์แรกของโลก คือ http://info.cern.ch เปิดตัวครั้งแรก...

-ระบบข่าวสารเวิลด์ไวด์เว็บ-(WWW)

ระบบข่าวสารเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW)

          ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข่าวสารแบบไฮเปอร์เทกซ์บนเครือข่าย ส่วนของไฮเปอร์เทกซ์เป็นเอกสารที่เชื่อมโยงกันได้ทั่วทั้งเครือข่า...

ระบบฐานข้อมูลในอนาคต

ระบบฐานข้อมูลในอนาคต

          แนวทางการพัฒนาของวิทยากรในสาขาระบบฐานข้อมูลมีอยู่หลายทิศทาง  แนวทางส่วนใหญ่จะถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Orient...

-แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

          เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ขยายกว้างขวางออกไปอย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมจึงต้องพัฒนาให้สามารถรองรับได้อย่าง...

เซิร์น

เซิร์น

เซิร์น (CERN) หรือ The Organisation européenne pour la recherche nucléaire (European Organization for Nuclear Research) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศใ...

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ-(Information-Superhighway)

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

          ขณะนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นเขตแดนบุกเบิกของคริสต์  ศตวรรษที่ ๒๑ เราจะพบว่า ประกอ...