แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย

เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย

          เวลามาตรฐาน  คือเวลาที่มีมาตรวัด (time scale)อย่างเที่ยงตรงและคงที่ สามารถกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของคาบเวลา (period) มีหน่วยเป็นปี ...