แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ระบบปฏิบัติการลินุกซ์  (Linux)

ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux)

          ระบบปฏิบัติการลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการแบบ ๓๒  บิต  ที่พัฒนาขึ้นมาให้คล้ายระบบปฏิบัติการยูนิกซ์  แต่สามารถทำงานได้บนเครื่องคอมพ ...