แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

เชื้อเพลิงที่ใช้ในบ้าน

เชื้อเพลิงที่ใช้ในบ้าน

          คนไทยนิยมใช้ถ่านไม้และฟืนเป็นเชื้อเพลิงประจำบ้านมาแต่โบราณกาลแล้ว ถ่านไม้มีลักษณะพิเศษดีกว่าฟืน คือ ให้ควันน้อย และมีค่าความร้อนของเชื้อเ ...

ลักษณะเรือนพื้นบ้านชาวประมง

ลักษณะเรือนพื้นบ้านชาวประมง

         เรือนพื้นบ้านชาวประมง เป็นเรือนที่ตั้งอยู่ในบริเวณริมทะเลอ่าวไทย เช่น สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และเกาะลันตา กระบี่ เป็ ...