แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ลักษณะเรือนพื้นบ้านชาวประมง

ลักษณะเรือนพื้นบ้านชาวประมง

         เรือนพื้นบ้านชาวประมง เป็นเรือนที่ตั้งอยู่ในบริเวณริมทะเลอ่าวไทย เช่น สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และเกาะลันตา กระบี่ เป็...

พระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก

          ศาสนาทุกศาสนา ย่อมมีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน พระไตรปิฎก หรือที่เรียกในภาษาบาลีว่า ติปิฎกหรือเตปิฎกนั้น เป็นคัมภีร์หรือตำราท...

อุทยานแห่งชาติเชียงดาว

อุทยานแห่งชาติเชียงดาว

          อุทยานแห่งชาติเชียงดาว เป็นแนวเทือกเขาติดต่อจากดอยเชียงดาวและดอยผาแดง เป็นป่าผืนเดียวกันกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และ...

เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด หรือ เกาะแก้วพิสดาร           แค่ฟังชื่อ หลายคนก็คงอยากมาเที่ยวแล้ว เป็นเกาะที่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ...