แสดง 1 - 10 จาก 20 รายการ

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา-ถึงแก่อนิจกรรม

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ถึงแก่อนิจกรรม

     พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย ถึงแก่อนิจกรรมที่ประเทศมาเลยเซีย ชื่อเดิมคือ ก้อน หุตะสิงห์ เป็นบุตตของนายฮวด ก...

หม่อมราชวงศ์เสนีย์-ปราโมช

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

ประวัติ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๔๘ เวลา๐๔.๐๐ น. เป็นโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบกับหม่อ...

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

ประวัติ พระยามโนปกรณ์นิติธาดาชื่อเดิมว่า " ก้อน หุตะสิงห์" เกิดที่จังหวัดพระนคร เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๒๗ เวลา ๑๑.๒๐...

นายสัญญา-ธรรมศักดิ์

นายสัญญา ธรรมศักดิ์

ประวัติ  นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๔๕๐ ที่บ้านข้างวัดอรุณราชวราราม บางกอกใหญ่ ธนบุรี เป็นบุตรของมหาอำมาตย์ตรี พระยาธรรมสารเวทย์วิเศษภักดี (...

อยากรู้ประวัติของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน

อยากรู้ประวัติของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา ๒๕๑๓ นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๑๖ เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา ๒๕๓๙ ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่...

นายพจน์-สารสิน

นายพจน์ สารสิน

ประวัติ นายพจน์ สารสิน เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๔๘ ที่บ้านพักถนนสุรศักดิ์ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของพระยาสารสินสวามิภักดิ์ (เทียนฮี้) กับคุณหญิ...