แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์

การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์

           กิจการธนาคารพาณิชย์ในแต่ละประเทศมีวิวัฒนาการและกรอบการดำเนินงานต่างกันตามสภาพแวดล้อมทาเศรษฐกิจ  สังคม และสภาพความสัมพันธ์ที่เป็นมาแต่อ ...