แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

โปรแกรมตัดคำภาษาไทย (Thai Word  Segmentation)

โปรแกรมตัดคำภาษาไทย (Thai Word Segmentation)

          ความมุ่งหวังที่จะให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีปัญหาเบื้องต้นคือ  ลักษณะการเขียนภาษาไทยจะเขียนติดต่อกันเป ...