แสดง 1 - 10 จาก 3246 รายการ

ที่มาของเครื่องหมายปรัศนี

ที่มาของเครื่องหมายปรัศนี

ใครเป็นคนริเริ่มเครื่องหมายคำถาม และทำไมถึงมีรูปร่างหน้าตาอย่างนั้น ปัทมา ภู่ถาวร จ สมุทรปราการ ...

ไม่สามารถอ่านได้

ไม่สามารถอ่านได้

ส่งคำถามไปมีการตอบกลับมา  แต่อ่านคำตอบไม่ได้ช่วยบอกด้วยค่ะทำยังไง...