แสดง 1 - 10 จาก 2118 รายการ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

          ก่อนอื่นเราควรทราบว่า ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่ ๒ ประเภท ด้วยกัน คือ ทรัพยากรที่ไม่มีการชดใช้แทนที่ (non-renewable resources) เช่น สินแร่บางประเภท น...

ปล่อยนก-ปล่อยปลา-ได้บุญหรือได้บาป

ปล่อยนก ปล่อยปลา ได้บุญหรือได้บาป

อยากทราบว่า การปล่อยปลา ปล่อยนก เราจะได้บุญจริงๆ หรือ ถือเป็นการไถ่ชีวิตให้กับสัตว์ที่ถูกจับหรือไม่ หรือว่าจะกลายเป็นการยุยงส่งเสริมให้คนขายไปจับมาเรื่อยๆ...

ปลาบาร์เริลอายแปซิฟิก(ปลาหัวใส)

ปลาบาร์เริลอายแปซิฟิก(ปลาหัวใส)

ปลาบาร์เริลอายแปซิฟิก (Pacific barreleye fish) หรือ (Macropinna microstoma)เป็น ปลาน้ำลึก ที่ถูกค้นพบอาศัยอยู่ในน้ำลึกมากกว่า 2000 ฟุต ( 600 เมตร ) บริเวณเขตน่านน้ำ แคริฟอร์เนียกลาง (...

เรือนพื้นบ้านชาวประมง

เรือนพื้นบ้านชาวประมง

         ผู้มีอาชีพประมงอาศัยการจับสัตว์น้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำ และตามลำน้ำทั่วไป  โดยจะตั้งหมู่บ้านตามส...

ช่วงชีวิตของปลา

ช่วงชีวิตของปลา

          จากหลักฐานที่ปรากฏในรายงานทางวิชาการพบว่า ปลาจีนบางชนิดที่เลี้ยงไว้ในบ่อมีอาย มากกว่า ๒๐ ปี แต่ไม่เกิน ๕๐ ปี ปลาทะเลหลายชนิดในเขตอบอุ่น เช่น...