แสดง 1 - 10 จาก 435 รายการ

กรีฑา

กรีฑา

ประวัติกีฬากรีฑา สมัยมนุษย์ชาวถ้ำ กรีฑานับว่าเป็นกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดเกิดมาพร้อมกับมนุษย์ เพราะแต่ก่อนมนุษย์เราไม่รู้จักทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง...

ประวัติกีฬาโอลิมปิค

ประวัติกีฬาโอลิมปิค

กีฬาโอลิมปิคมีกำเนิดมาเป็นเวลานานแล้วโดยได้มีการบันทึกถึงกีฬาโอลิมปิคครั้งแรกว่า เกิดขึ้นในปี 776 B.C. และได้มาสิ้นสุดลงในปี 393 A.D. เมื่อจักรพรรดิโรมัน Theodosius ได้ประกาศยกเลิกโอลิมปิค ...

ประโยนช์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ

ประโยนช์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ

          การใช้กิจกรรมเข้าจังหวะในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับการอบรม สัมมนา ให้ความสนุกสนานรื่นเ...

การเต้นบีบอย

การเต้นบีบอย

ในสมัยนี้ การเต้นบีบอย  มีความนิยมเต้นกันมาก ฮิตฮอตกันมากโดยเฉพาะวัยรุ่นชาย  ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ บางคนที่อยากเต้นก็เพราะอยาก...