แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

แสงหนึ่งคือรุ้งงาม

แสงหนึ่งคือรุ้งงาม

          "แสงหนึ่งคือรุ้งงาม" เป็นหนังสือประกอบนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กร...

คำซ้อน

คำซ้อน

คำซ้อน หมายถึง การสร้างคำอีกรูปแบบหนึ่ง มีวิธีการเช่นเดียวกับการประสมคำ จึงอนุโลมให้เป็นคำประสมได...

เงาะป่า-(วรรณคดี)

เงาะป่า (วรรณคดี)

           เงาะป่า เป็นวรรณคดีไทย ประเภท บทละครร้อยกรอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้...