แสดง 1 - 10 จาก 29 รายการ

 การต่อพีซีเข้ากับอินเทอร์เน็ต

การต่อพีซีเข้ากับอินเทอร์เน็ต

          ทุกวันนี้ใครๆก็กล่าวถึงอินเทอร์เน็ต หลายคนได้ยินได้ฟังมามาก แต่ก็ไม่ทราบว่าจะต่อพีซีเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร บางคนก็ยังไม่ทราบว่าเมื่อต่อ ...

บริการบนอินเทอร์เน็ต

บริการบนอินเทอร์เน็ต

          การใช้หลักการแบบไคแอนต์-เซิร์ฟเวอร์ทำให้อินเทอร์เน็ตมีการให้บริการต่างๆมากมายผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการเหล่านี้จากระยะไกลได้ เครือข่ายอินเท ...

 แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

          เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ขยายกว้างขวางออกไปอย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมจึงต้องพัฒนาให้สามารถรองรับได้อย่าง ...

ทันสมัยในยุคอินเทอร์เน็ต

ทันสมัยในยุคอินเทอร์เน็ต

          ในยุคอินเทอร์เน็ต  ใครๆ ก็สามารถสร้างหน้าเอกสารส่วนตัวบนเว็บได้  และคนส่วนใหญ่ก็มักจะคุ้นเคยกับการสร้างเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำอย ...

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

          ยุคของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทำให้การเชื่อมโยงระบบสื่อการเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าหมู่บ้านโลก หรือโลกาภิวัฒน์ ในบรรดาระบบการเชื่อมโยงเครือ ...

โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต

โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต

          เมื่อจำนวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบสื่อสารด้วย TCP/IP ก็เจริญเติบโตตาม หลายบริษัทมองเห็นลู่ทางการ ...

 การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

          การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะใช้หลักการแบบผู้ขอใช้บริการและผู้ให้บริการ หรือที่เรียกว่า แบบไคลแอนต์-เซิร์ฟเวอร์ หมายความว่า ผู้ที่เชื่อมต่อบนอินเทอร ...

ข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

          องค์กรแต่ละองค์กรมีสถานีบริการสำหรับให้ข่าวสาร การเขียนข่าวสารเก็บไว้ในสถานีบริการจึงแพร่ขยายเชื่อมโยงกันทั่วโลก ข้อมูลข่าวสารถูกเก็บอยู่ในรูปแบบ ...