แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ผลจากอัตราเร่ง (EFFECTS OF ACCELERATION)

ผลจากอัตราเร่ง (EFFECTS OF ACCELERATION)

          พัฒนาการของอากาศยานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีกำลังขับเคลื่อนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักของอากาศยาน ดังนั้นเครื่องบินจึงสามารถทำความเร็วได้ม ...

แรง

แรง

          คือการกระทำของเทหวัตถุสิ่งหนึ่งต่ออีกสิ่งหนึ่ง และพยายามจะขับเคลื่อนสิ่งที่ถูกกระทำไปในทิศทางเดียวกับแรงนั้น เซอร์ ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton ...

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศยุคอุตสาหกรรมใหม่

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศยุคอุตสาหกรรมใหม่

          ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ จวบจนปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างที่แจ่มแจ้งที่สุด คือ การสร้างเคร ...

เวชศาสตร์การบิน

เวชศาสตร์การบิน

          ประวัติศาสตร์ด้านการบินของมนุษยชาติอาจกล่าวได้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๗๘๓เมื่อพี่น้องตระกูลมองต์โกลฟิเยร์ (Montgolfier) ผลิตบัลลูนโดยใช้อากาศร ...