แสดง 1 - 10 จาก 3107 รายการ

-ความสมดุลในระบบนิเวศ

ความสมดุลในระบบนิเวศ

          ความสมดุลของระบบนิเวศ  หมายถึงสภาวะความคงที่ในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในระบบนิเวศนั้น สิ่งมีชีวิตและไม...

องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหย

องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหย

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยมีกี่ประเภทอะไรบ้าง และมีลักษณะอย่างไร สามารถค้นคว้าได้จากหนังสือเล่มใดได้บ้าง จากคุณ องค์ประกอบ ...

องค์ประกอบในระบบนิเวศ

องค์ประกอบในระบบนิเวศ

          ในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ นั้น จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๒ ส่วนด้วยกัน คือองค์ประกอบที่มีชีวิต     &n...

วัฏจักรออกซิเจน

วัฏจักรออกซิเจน

     ออกซิเจน เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศประมาณ 20.9% การหมุนเวียนของออกซิเจนจะเกิดควบคู่ไปกับคาร์บอน ในระหว่างการสังเคราะห์ด้วยแสงของ...

สอบถามข้อมูลดินที่เหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว-รวมถึงรายละเอียดทางด้านอ

สอบถามข้อมูลดินที่เหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว รวมถึงรายละเอียดทางด้านองค์ประกอบดินของชุดดินแต่ละชนิด

สอบถามข้อมูลดินที่เหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว รวมถึงรายละเอียดทางด้านองค์ประกอบดินของชุดดินแต่ละชนิด ...