แสดง 1 - 10 จาก 4489 รายการ

GATT-คือะไร

GATT คือะไร

GATT ย่อมาจากคำว่า General Agreement on Tariffs and Trade มีความหมาย 2 นัย หมายถึงความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าฉบับปี คศ. 1947 (พ.ศ.2490)และ หมายถึงองค์การความตกลงทั้วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรแ...

การจัดการซัพพลายคืออะไร-มีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างไร-และมีประโยชน์อย่างไรในอง

การจัดการซัพพลายคืออะไร มีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรในองค์การธุรกิจค้าปลีก

การจัดการซัพพลายคืออะไร มีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรในองค์การธุรกิจค้าปลีก...

การจัดการชัพพลายเชนคืออะไร-มีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างไร-และมีประโยชน์ในองค์กา

การจัดการชัพพลายเชนคืออะไร มีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างไร และมีประโยชน์ในองค์การธุรกิจค้าปลีก

การจัดการชัพพลายเชนคืออะไร มีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างไร และมีประโยชน์ในองค์การธุรกิจค้าปลีก xml namespace prefix o ns urn schemas-microsoft-com office office ...

ความหมายองค์การของนักวิชาการ-10-คนแต่ละคนมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง

ความหมายองค์การของนักวิชาการ 10 คนแต่ละคนมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง

ความหมายขององค์การของนักวิชาการ 10 คนแต่ละคนมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง คำถามนี้จะอยู่ในวิชาทฤษฏีองค์การ ...

องค์การการค้าโลก-(World-Trade-Organization:-WTO)

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)

          องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่มีพัฒนาการมาจากการทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุล...

วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

          ทุกวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Sui...