แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

กฐินราษฎร์

กฐินราษฎร์

          กฐินราษฎร์ เป็นกฐินที่ประชาชนหรือราษฎรที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีกำลังศรัทธานำผ้ากฐินของตนเองไปทอดถวาย ณ วัดต่างๆ (เว้...

การละเล่นในเทศกาลอื่นๆ

การละเล่นในเทศกาลอื่นๆ

เทศกาลบวชนาค          ในการบวชนาคในสมัยก่อนมีการแห่นาคจากบ้านไปวัด เวียนรอบโบสถ์ก่อนเข้าโบสถ์ ในปัจจุบันยังมีอยู่ในชนบทเป็นส่วนมาก...

กฐิน

กฐิน

          พิธีทอดกฐิน เป็นงานบุญที่มีปีละครั้ง ท่านจึงจัดเป็นกาลทาน แปลว่า "ถวายตามกาลสมัย" คำว่า "กฐิน...

มารยาทในการเดิน

มารยาทในการเดิน

การเดินโดยคำนึงถึงมารยาท อาจจัดเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้คือ      ๑ . การเดินในกรณีที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์       ๒. การเดินในพิธีทางศาส...

ทอดกฐิน

ทอดกฐิน

          การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง รายได้เส...