แสดง 1 - 10 จาก 911 รายการ

ก๊าสไนโตรเจน-คืออะไรก๊าสอ๊อกซิเจน-คืออะไรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง-คืออะไรสัต
ประเภทของห้องสมุด

ประเภทของห้องสมุด

          ห้องสมุดในปัจจุบันแบ่งออกไปตามหน้าที่เป็นประเภทต่างๆ คือห้องสมุดแห่งชาติ          ...

การศึกษา

การศึกษา

          ในการศึกษาเล่าเรียนของเด็กและเยาวชนทุกระดับการศึกษา จะต้องมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าเล่าเรียน  ค่าซื้อหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอาห...

เมลวิล-ดิวอี้

เมลวิล ดิวอี้

          เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) บรรณารักษ์ชาวอเมริกันเป็นผู้คิดระบบการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมขึ้น ดิวอี้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกใ...

วันการศึกษานอกโรงเรียน

วันการศึกษานอกโรงเรียน

          การศึกษานอกโรงเรียน เป็นการจัดการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะการจั...

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ-ครั้งที่-16

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16

หลักเกณฑ์ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓           เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันตอบคำถา...

เหมา-เจ๋อตุง

เหมา เจ๋อตุง

เหมา เจ๋อตง หรือ เหมา เจ๋อตุง (Mao Tse-tung)           เหมา เจ๋อ ตุง เกิดวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ...