แสดง 1 - 10 จาก 13 รายการ

องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง

องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง

         องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง (ชนิดเรือนไม้จริงหรือเรือนเครื่องสับ) ตัวเรือนไทยภาคกลางส่วนใหญ่ทำด้วยไม้สัก เช่น โครงหลังคา ฝา พื้น ...

วิธีการออกแบบและก่อสร้างบ้าน

วิธีการออกแบบและก่อสร้างบ้าน

          ผู้ออกแบบจำเป็นต้องศึกษาทิศต่างๆ  แล้วจึงจัดบ้านให้ถูกต้องตามที่ต้องการ   การปลูกบ้านโดยจัดวางห้องต่างๆไว้ผิดทิศจะทำให้ได้ ...

เรือนไทย

เรือนไทย

          เรามักจะเรียกที่พักอาศัยว่า "บ้าน" เสมอ ความจริงบ้าน คือ ส่วนที่มีบริเวณที่ดินโดยรอบรวมกับตัวอาคารทั้งหมด เฉพาะตัวอาคารนั้นเรียกว่า "เรือน" ภา ...