แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ระบบการได้ยิน

ระบบการได้ยิน

          หูเป็นอวัยวะสำหรับฟังเสียง แบ่งเป็น ๓ ส่วนด้วยกันคือ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นกลาง ...

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่

          เป็นโรคที่ติดต่อได้รวดเร็วมาก  มักจะพบว่ามีการระบาดอยู่เนืองๆเกือบทุกปี และเป็นได้กับบุคคลทุกกลุ่มอายุ    &nbs ...