แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

           ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีรัฐบาลถือหุ้นทั้งหมด เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในสมัย ...