แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

           ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีรัฐบาลถือหุ้นทั้งหมด เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในสมัย...

รับสภาวะเงินฝืด

รับสภาวะเงินฝืด

     มีสูตรง่ายๆทางเศรษฐศาสตร์ในการอธิบายการคลี่คลายลงของปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า Stagflation (เงินเฟ้อ+ลงทุนลด) ว่าจะตามมาด้วยปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า Deflation โลกในยามนี้รวมท...

Universal-Banking:-ต้นเหตุสู่ความล่มสลายของระบบสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกา

Universal Banking: ต้นเหตุสู่ความล่มสลายของระบบสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกา?

     นอกเหนือจากการตามล่าหาแพะที่จะต้องเกิดขึ้นกับกรณีการเกิดวิกฤติสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา สิ่งที่อาจจะต้องมีการเร่งทบทวนเกี่ยวกับชุดความคิดในเรื่องนโยบายของรัฐชาติต่างๆในเร...