แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

ระบบทางเดินอาหาร

ระบบทางเดินอาหาร

แอลกอฮอล์มีผลโดยตรงต่อหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดการอักเสบ เป็นแผล คลื่นไส้ อาเจียน รวมถึงอาเจียนเป็นเลือดได้  ยิ่งถ้าเกิดตับแข็งซึ่งทำให้หลอดเลือดของหลอดอาหารโป่งพองดังที่ได้ กล่าวมา ...

มะเร็ง

มะเร็ง

          อัตราการเกิดมะเร็งจะพบได้สูงในผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะโรคมะเร็งของหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ ยังเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของตับ ลำไส้ใหญ่ ...

ระบบการย่อยอาหาร หรือระบบทางเดินอาหาร

ระบบการย่อยอาหาร หรือระบบทางเดินอาหาร

          ระบบนี้รวมอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับอาหาร การย่อยและการดูดซึมอาหาร และการขับถ่ายกากอาหารที่ไม่ย่อย ยาวตั้งแต่ปากถึงทวารหนักประมาณ ๙ เมตร ...

โรคคอพอกจากการขาดไอโอดีน

โรคคอพอกจากการขาดไอโอดีน

          ไอโอดีนเป็นเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอกซีน ซึ่งหลั่งโดยต่อมไทรอยด์เมื่อร่างกายขาดไอโอดีน ปริมาณของไทรอกซีนจะลดล ...

มะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย

มะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย

          ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า มะเร็งเกิดได้ในทุกอวัยวะของร่างกาย แต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะตัวหรือมีประวัติธรรมชาติแตกต่างกัน มะเร็งบางชนิดชอบเป็นในเพศชา ...

อาหารวัวควาย

อาหารวัวควาย

          อาหารเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้วัวควายเติบโตและให้ผลิตผลมาก  อาหารวัวควายนั้นจำแนกได้เป็น  ๒  ชนิด ตามปริมาณของเยื่อใย (f ...

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

          ปัญหามลพิษที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนมีมากมาย  มิใช่แต่เพียงมลพิษทางอากาศทางน้ำ  หรือทางเดินที่เรารู้จักกันดีเท่านั้น  การ ...