แสดง 1 - 10 จาก 319 รายการ

สมดุลของของเหลวในร่างกายสัตว์

สมดุลของของเหลวในร่างกายสัตว์

          ในสัตว์ชั้นสูงขณะที่กินอาหารเข้าไปใหม่ๆ นั้น อาหารที่ถูกย่อยแล้วจะถูกดูดซึมจากลำไส้เล็กเข้าสู่ตาข่ายเส้นเลือดดำ  และท่อน้ำเหลืองรอบๆ ...

ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย

ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย

          มีหลักฐานสนับสนุนอยู่หลายประการให้นักชีววิทยาเชื่อว่า สิ่งที่มีชีวิตเริ่มแรกที่เกิดขึ้นมาบนพื้นโลกนั้นเป็นชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล  เมื่อพ ...

ชนิดของสารเคมีในร่างกายที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค

ชนิดของสารเคมีในร่างกายที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค

          เนื่องจากภายในร่างกายประกอบขึ้นด้วยสารเคมีมากมายหลายร้อยหลายพันชนิด สารเคมีบางชนิดก็เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ สารเคมีบางชนิดก็เป็นส่ว ...

การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานของอวัยวะของร่างกาย

การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานของอวัยวะของร่างกาย

          การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานของอวัยวะบางส่วนหรือระบบบางระบบของร่างกายนี้ เพิ่งจะเกิดขึ้น เมื่อคนเรามีความรู้ทางสรีรวิทยาเพิ่มขึ้น กล่าวคื ...

โรคผิวหนังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาของร่างกาย

โรคผิวหนังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาของร่างกาย

          โรคผิวหนังในกลุ่มนี้ที่สามัญชนทั่วไปรู้จักดี คือ "ลมพิษ" ลมพิษมีลักษณะเป็นปื้นบวมนูนขึ้นมาจากผิวหนังหรือเยื่อมูกโดยรวดเร็ว สีซีดหรือแดง ...