แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ละครชาตรี

ละครชาตรี

       ละครชาตรี นับเป็นละครที่มีมาแต่สมัยโบราณ และมีอายุเก่าแก่กว่าละครชนิดอื่นๆ มีลักษณะเป็นละครเร่คล้ายของอินเดียที่เรียกว...

กลอนวันแม่

กลอนวันแม่

          วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ หรือ ที่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า  วันแม่  ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกัน...

นางกวัก

นางกวัก

          "นางกวัก" นับเป็นรูปเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก มีรูปลักษณะสำคัญเป็นสตรีไทยสมัยโบราณ ผมยาวประบ่า ห่มผ้าสไบเฉียง นุ่งผ้ายกดอก ประก...

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ-สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

          รัฐบาลได้กำหนดวันจัดงาน พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ท...